Statika feladatok

A statika a mechanika azon ága, amely a testek egyensúlyi vagy nyugvó állapotával foglalkozik. A statikai rendszerek vizsgálatakor a külső erők mellett a forgató hatást kifejtő forgató nyomatékokat is figyelembe kell venni. Egyensúlyi állapot akkor jöhet létre ha a test állandó sebességgel végez haladó mozgást vagy pedig nyugvó. Az egyensúlyi állapotra jellemző, hogy a külső erők és forgató nyomatékok algebrai előjeles összege zérus azaz nulla értékű. A statikai ismeretek alapján lehet tartószerkezeteket és épületeket tervezni. Ezt a fizika témakört a középiskola 10. osztályában oktatják. Íme néhány gyakorlati statika feladat.

1. Feladat

0,6 m átmérőjű csiga egyik felére 6 kg tömegű testet akasztunk kötél segítségével. A kötél a csigát elforgatja,  csiga egy szoba plafonjára van függesztve. Számoljuk ki mekkora forgató nyomaték hat a csiga középpontjában.

statika

statika

 

2. Feladat

Egy 6 m hosszú, 50 kg tömegű vízszintes gerenda két végén van alátámasztva. Az egyik végétől 1,5 -re egy 80 kg tömegű kőműves áll. Mekkora erővel nyomja az alátámasztás a két végpontban a gerendát?

statika

statika

 

3. Feladat

Egy 16 m hosszúságú egyenletes sűrűségű (homogén) deszka 2 helyen van alátámasztva. Az alátámasztás a bal oldali végen és még attól visszafelé 7 m távolságban a lenti ábra szerint van elhelyezve. A deszka szabad végén 120 kg tömegű teher lóg. A bal oldali támasztás 1800 N erőt fejt ki a deszkára.

a) Számoljuk ki a fadeszka tömegét!

b) Számoljuk ki, hogy a másik alátámasztás mekkora erőt fejt ki!

 

4. Feladat

Egymástól 4 m távolságra lévő falak között lóg egy acél drót, melynek közepére egy 15 kg tömegű lámpát akasztunk. Az acél drót tömegét nem vesszük figyelembe azaz elhanyagoljuk. A dót hossza 5 m nagyságú. Számoljuk ki a drótban ébredő kényszer erő nagyságát!

statika

statika

 

5. Feladat

Függesszünk az ábrán lévő falhoz rögzített kötél végére egy m tömegű testet. A testet egy vízszintes irányú erő tartja egyensúlyban, így a kötél  -os szöget zár be a fallal.

Mekkora az m tömeg?

Mekkora erő feszíti a fonalat azaz mekkora a fonálban ébredő kényszer erő?

 

6. Feladat

Vízszintes talajon áll egy könnyen guruló 16 kg tömegű kiskocsi, amelyen el van helyezve 3 db egyenként 2 kg tömegű test. Ezeket a testeket egy rugós szerkezet egymás után kilövi a kocsihoz viszonyított 18 m/s sebességgel. Mekkora lesz a kocsi sebessége az egyes testek kilövése után.

statika

statika

 

Statika feladatok megoldásai

A Statika feladatokmegoldásai az alábbi videó tananyagokban nézhető meg részletes levezetéssel.

23. Statika

3990 Ft

Ez statika elméleti videó tananyag 39 perc hosszúságú és a témakör alapmennyiségeit, fogalmait mutatja be részletesen kidolgozva.

24. Statika feladatok

3990 Ft

Ez a statika feladatok videó tananyag 39 perc hosszúságú és a témakör alapmennyiségeit, fogalmait mutatja be részletesen kidolgozva.