Optika feladatok

Az optika a látható elektromágneses sugárzás azaz a fény terjedésével és tulajdonságaival foglalkozik. A fénysugár fogalmának bevezetésével értelmezhetővé válik az egyenes vonalú terjedés, a visszaverődés és a törés. Ha a fénysugár új közegbe lép át akkor megváltozik a terjedési sebesség. A sebességek hányadosa alapján bevezethető az anyagra jellemző törésmutató. A geometriai optika alapján bonyolultabb eszközök is megépíthetőek lettek mint a távcső és a mikroszkóp. A fényt hullámnak feltételezve megmagyarázható az interferencia és a polarizáció.

Az optika két fő területre osztható fel.

– geometriai optika (egyenes vonalú terjedés)

– hullámoptika (fény mint hullámjelenség)

Ezt a fizika témakört a középiskola 11. osztályában oktatják. Íme néhány gyakorlati optika feladat.

 

1. Feladat

Gyémánt levegőre vonatkoztatott törésmutatója 2,4. A gyémánt felületére fénysugarak érkeznek. Számítsa ki a törési szögeket  és 30 és 45 fokos beesési szögekre.

 

2. Feladat

Az 5 cm vastag, 1,5 törésmutatójú plánparalel lemezre olyan fénysugár érkezik, amely a lemez síkjával 50 fokos szöget zár be. Számítsuk ki, hogy mennyivel tolódik el a fénysugár a lemezen való át haladás során?

 

3. Feladat

Egy 1,6 törésmutatójú prizma bal oldali törőéléhez 60 fokos beesési szögben érkező fénysugár a jobb oldali törőélnél 47 fokos törési szöggel lép ki. Mekkora a prizma törőszöge?

optika_feladatok3

optika_feladatok3

 

4. Feladat

Egy prizma törőszöge (fí), törésmutatója n. A prizma bal oldali törőéléhez olyan fénysugár érkezik, amely a törőéllel (alfa vessző) szöget zár be. Mekkora szöget zár be a prizmából kilépő fénysugár a jobb oldali törőéllel, ha:

 

 

 

 

 

5. Feladat

Ismerve azt, hogy ha a fény üvegből levegőbe lép ki, a teljes visszaverődés határszöge 42 fok, határozzuk meg milyen szög alatt lép ki a fénysugár 25 fokos beesési szög esetén.

optika_feladatok5

optika_feladatok5

 

6. Feladat

Az üveglapra beérkező fénysugár beesési szöge 60 fok, majd pedig az ehhez tartozó törési szöge 30 fokos. Az üveg törésmutatóját nem ismerjük. Határozzuk meg a törési szöget abban az esetben amikor a beesési szög 25 fok.

 

7. Feladat

Egy 80 cm görbületi sugarú homorú gömbtükör előtt az optikai főtengelyen elhelyezünk egy 6 cm magas T tárgyat. Határozzuk meg a kialakuló kép helyét és nagyságát, ha:

optika_feladatok7

optika_feladatok7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. feladat

Egy 60 cm fókusztávolságú gyűjtőlencse előtt az optikai főtengelyen elhelyezünk egy 8 cm magas T tárgyat. A T tárgyat a lencse leképezi és a túloldalon, kialakul a K kép. Határozzuk meg a képtávolságot és kép méretét!

optika_feladatok8

optika_feladatok8

 

Optika feladatok megoldásai

A Optika feladatokmegoldásai az alábbi videó tananyagokban nézhető meg részletes levezetéssel.

35. Optika

6990 Ft

Ez a 128 perc hosszúságú optika elméleti videó tananyag a témakör alapfogalmait mutatja be részletesen felépítve.

36. Optika feladatok

5990 Ft

Ez az optika feladatok videó tananyag 80 perc hosszúságú és a témakör alapfeladatait mutatja be részletesen kidolgozva.