Munka, energia, teljesítmény feladatok

A munka, energia és a teljesítmény fizikai fogalmak szorosan összefüggnek egymással. Amikor erő hat egy testre és a test elmozdul az erő irányában, akkor azt mondjuk, hogy az erő munkát végzett a testen. Az energia az a fizikai mennyiség ami a munkavégző képesség nagyságát jellemzi. Az energia a munkavégzési folyamat eredményeképpen keletkezik, ezért jellemezhető a munkavégzés az energia változás alapján. Az energia hordozók olyan anyagok amelyekből alkalmas berendezéssel kinyerhető az energia, amit aztán hasznos munkavégzésre lehet felhasználni. Ezért lehetséges, hogy a körülöttünk lévő gépek helyettünk dolgoznak. Tipikus példa erre egy jármű (gépkocsi), amit nem a vezető személynek kell húzni kötéllel. Ehelyett a hajtómű (benzin vagy dízel motor) főtengelyének forgómozgása átalakul át haladó mozgássá. Az energia hordozó az üzemanyag lesz, melyet a belső égésű motor eléget miközben a gyorsítási munkavégzés eredményeképpen mozgási energia azaz sebesség keletkezik. Ezt a fizika témakört a középiskola 10. osztályában oktatják. Íme néhány gyakorlati munka-energia-teljesítmény feladat.

 

1. Feladat

Egy szánkót F = 50 N nagyságú erővel húzunk vízszintes úton. Mekkora a munkavégzés ha a megtett út 300 m nagyságú.

 

2. Feladat

Mennyi munkát kell végezni ahhoz, hogy egy 5 kg tömegű testet felvigyünk 2 m magasra?

 

3. Feladat

Egy súlyemelő 1800 N súlyú testet emel 9 s alatt 2 m magasra. Számoljuk ki a következőket:

a) Mennyi munkát végzett a súlyemelő?

b) Mekkora a súlyemelő teljesítménye?

 

5. Feladat

Mekkora munkavégzéssel lehet egy 2,5 kg tömegű test impulzusát (lendületét)

a) álló helyzetből 20 (kg m)/s nagyságúra növelni?

b) 15 (kg m)/s -ról 35 (kg m)/s -ra növelni?

 

6. Feladat

Milyen magasra emelte a toronydaru a 600 kg-os építő elemet ha közben 60 kJ munkát végzett?

 

7. Feladat

Az 1200 kg tömegű gépkocsi 4 m/s2 állandó (azaz egyenletes) gyorsulással halad. Az út és a kerekek közötti súrlódási együttható értéke . Mekkora munkát végez a motor húzóereje  úton?

 

8. Feladat

11 m magasságból 6 m/s kezdősebességgel függőlegesen lehajítunk egy testet.

a) Mekkora sebességgel érkezik a talajra a test?

b) Mekkora lesz a sebessége 3 m magasságban?

c) Mekkora magasságban lesz a sebessége 11 m/s?

Megjegyzés: a mechanikai energia megmaradásának tétele lefelé hajításra is alkalmazható!

 

9. Feladat

Függőlegesen feldobunk egy testet 12 m/s kezdősebességgel.

a) Mekkora magasságba jut fel a test?

b) Mekkora lesz a sebessége 4 m magasságban?

c) Mekkora magasságban lesz a sebessége 7 m/s

 

Munka, energia, teljesítmény feladatok megoldásai

A Munka, energia, teljesítmény feladatokmegoldásai az alábbi videó tananyagokban nézhető meg részletes levezetéssel.

25. Munka és energia

3990 Ft

Ebben a munka és energia tananyagban a gyorsítási és emelési munkavégzés következményeként létrejövő mozgási és helyzeti energiát fogom bevezetni.

26. Munka és energia feladatok

3990 Ft

Ebben a munka és energia videó tananyagban az emelési és gyorsítási munkavégzés témakör feladatait oldom meg részletesen kidolgozva.