Magfizika feladatok

A anyag elemi építőköve az atom melynek közepén az atommag vagy másnéven nukleusz foglal helyet. A magfizika a fizika azon részterülete amely a nukleusz tulajdonságaival és a bennük végbemenő folyamatokkal foglalkozik. A magfizika foglalkozik továbbá a radioaktív bomlások a elemzésével is (alfa, béta, gamma). A magfizika fejlődésével vált lehetségesé a nukleáris energia termelő atomreaktorok megépítése. Az orvosi képalkotásban is fontos szerepe van a nukleáris módszereknek hiszen PET berendezés működése mögött is egy nukleáris folyamat figyelhető meg. Ezt a fizika témakört a középiskola 11. osztályában oktatják. Íme néhány gyakorlati magfizika feladat.

 

1. Feladat

Van 32 g radioaktív anyagunk, melyből 90 nap alatt elbomlik 31 g. Határozzuk meg a kérdéses radioaktív anyag felezési idejét.

 

2. Feladat

A természetben a káliumnak 0,01 % -a K40 izotóp. A K40 izotóp radioaktív, melynek felezési ideje 1,2 milliárd év. Számítsuk ki egy átlagos emberben lévő 4 mólnyi mennyiségű kálium aktivitását.

 

3. Feladat

Van 0,5 mg radioaktív anyagunk, melynek a felezési ideje ismert, 30 év. Mekkora volt a radioaktív anyag tömege 120 évvel ezelőtt.

 

4. Feladat

Mekkora a plutónium maghasadásakor bekövetkező tömeghiány, ha a felszabaduló energia 9,232 ∙10^14 J/kg.

 

5. Feladat

Határozzuk meg az O18 -as izotóp magjának tömegét, ha tudjuk, hogy az egy nukleonra jutó kötési energia 1,278 pJ.

 

6. Feladat

A 235 -ös uránizotópból 211 -es tömegszámú és 84 -es rendszámú polóniumizotóp (Po) keletkezik. Hány α és β bomlás játszódott le a bomlás közben.

 

7. Feladat

A 238 -as uránizotópból 210 -es tömegszámú és 83 -es rendszámú  bizmut (Bi) izotóp keletkezik. Hány α és β bomlás játszódott le a bomlás közben.

 

 

Magfizika feladatok megoldásai

A Magfizika feladatokmegoldásai az alábbi videó tananyagokban nézhető meg részletes levezetéssel.

45. Magfizika

5990 Ft

Ez a 102 perc hosszúságú magfizika videó tananyag a témakör alapfogalmait mutatja be. Részletesen tárgyalom a 3 féle radioaktív bomlást és a nukleáris láncreakciót.