Körmozgás feladatok

Ennél a mozgásnál a test r sugarú köríven halad olyan módon, hogy a mozgást jellemző szögelfordulás növekedésének üteme állandó vagy változó lehet. A szögelfordulás változását a szögsebesség jellemzi. Ha szögsebesség állandó akkor a mozgás egyenletes, ha a szögsebesség növekvő akkor változó körmozgásról beszélünk. Mindkét körmozgásnál jelen van a centripetális gyorsulás ami mindig a körközéppont felé mutat és a hozzá tartozó centripetális erő tartja körpályán a testet. A változó körmozgás esetén megjelenik az érintő irányú gyorsulás is. Ezt a témakört a középiskola 9. osztályában oktatják. Íme pár körmozgás feladat amelyben néhány alapvető megoldási technika található meg részletesen kidolgozva. A frekvencia és a fordulat szám fizikai jelentése azonos.

I. Egyenletes körmozgás feladatok

1. Feladat

Egy hajszárítóban lévő propeller 600 -szor fordul körbe percenként. Mekkora a propeller szögsebessége és periódusideje?

 

2. Feladat

Mekkora a Mars egyenlítőjén a kerületi sebesség? A Mars bolygó sugara 3396,2 km, a periódusidő pedig 24,62 óra.

 

3. Feladat

Egy láncfűrész fordulatszáma 20 1/s, a forgórész sugara 20 cm. Mekkora a kerületi sebesség?

 

4. Feladat

Mekkora a 35 cm sugarú autó kerék fordulatszáma, ha az autó 100 km/h sebességgel halad?

 

5. Feladat

Egy 1,5 m sugarú körpályán mozgó test, 5 s alatt 20 fordulatot tesz meg. Mekkora a fordulatszáma és a periódusideje? Mekkora a kerületi sebessége?

 

6. Feladat

Egy 0,5 m sugarú körpályán mozgó test, 5 s alatt 20 fordulatot tesz meg. A körmozgást végző test tömege 0,2 kg. Határozzuk meg a centripetális erő nagyságát!

 

7. Feladat

Egy jármű kereke által kifejtett centripetális erő nagysága maximum 5000 N. Ez a tapadási erő tartja körpályán a járművet amikor bekanyarodik azaz körpályán halad. A jármű tömege 1,4 tonna. Számoljuk ki a legnagyobb kanyar sebességet ami lehetséges. A tapadási tényező értéke 0,3.

 

II. Változó körmozgás feladatok

1. Feladat

Egy motor forgórésze álló helyzetből 8 1/s2 szöggyorsulással indul. Mekkora szögsebességre gyorsul fel 2,1 s alatt? Ez alatt az idő alatt mekkora szöggel fordul el, és hány fordulatot tesz meg?

 

2. Feladat

Egy 200 1/s fordulatszámú fúrógép 10 s alatt áll le. Mekkora a szöggyorsulása? Hány fordulatot tett meg?

 

3. Feladat

Egy centrifuga 15 s alatt egyenletesen gyorsul fel 1000 1/perc fordulatszámra. Mekkora a szöggyorsulása? Mekkora a dob kerületi gyorsulása, ha a sugara 13 cm? Hányszor fordult körbe a forgás során?

 

4. Feladat

Egy 1,2 m sugarú körpályán keringő test szögsebessége 5 s alatt egyenletesen növekedik 4 1/s-ról 16 1/s-ra. Mekkora a szöggyorsulása? Mekkora a gyorsulás érintő irányú komponense? Közben hányszorosára nőtt a centripetális gyorsulás?

 

5. Feladat

Egy 200 g tömegű test 20 cm sugarú körpályán egyenletesen változó körmozgást végez. Az indulástól számított 0,5 s alatt éri el a 16 1/s nagyságú szögsebességet. Mekkora a sugár irányú és az érintő irányú erő nagysága és mekkora ezek eredője 0,5 s múlva. Mekkora szöget zár be ekkor az eredő erő a pálya érintőjével.

 

Körmozgás feladatok megoldásai

A Körmozgás feladatokmegoldásai az alábbi videó tananyagokban nézhető meg részletes levezetéssel.

12. Körmozgás

3990 Ft

Ezen a körmozgás elméleti videón a mozgásra jellemző alapmennyiségeket fogom bemutatni.

13. Egyenletes körmozgás feladatok

2990 Ft

Ez az egyenletes körmozgás feladatok videó 30 perc hosszúságú és 7 feladatot tartalmaz részletesen kidolgozva.

14. Egyenletesen változó körmozgás

2990 Ft

Ez az egyenletesen változó körmozgás feladatok videó 24 perc hosszúságú és 4 feladatot tartalmaz részletesen kidolgozva.