Fizika 11. osztály feladatok

A 11. osztály a középiskolai fizika nehezebb részeit tartalmazza. Az itt található feladatokkal a diákok mélyebben beleáshatják magukat az optikába és a modern fizikába. Ezek az elvontabb témakörök nehezebbek is lehetnek, ezért minden feladathoz részletes megoldást és levezetést is kínálunk. A 11. osztályos diákok számára készített fizika feladatok segítik az évvégi jegyek javítását és a sikeres fizika érettségi megszerzését.

1. Hőtan feladatok

1.1 Feladat
Egy test hőmérséklete -13 °C. Mekkora hőmérséklete Kelvin fokban megadva?

1.2 Feladat
A 20 °C hőmérsékletű gáz térfogatát izobár módon megkétszerezzük. Mekkora lesz a gáz új hőmérséklete?

1.3 Feladat
Egy adott tömegű gáz térfogata 50 °C -on 400 cm3. Mennyi a térfogata 100 °C -on és változatlan nyomáson?

1.4 Feladat
Valamely gáz térfogata 27 °C hőmérsékleten 0,3 m3.
Mekkora lesz a térfogata ha állandó nyomáson 330 K -re melegítjük a gázt?

1.5 Feladat
Mekkora lesz a 80 liter térfogatú, 27 °C hőmérsékletű és 150 kPa nyomású gáz új nyomása, ha a térfogata 70 literre, hőmérséklete pedig 7 °C -ra csökken?

1.6 Feladat
A 200 K hőmérsékletű ideális gáz térfogatát állandó nyomáson háromszorosára növeljük, majd állandó térfogaton nyomását felére csökkentjük! Mennyivel változott a folyamat során a gáz hőmérséklete?

1.7 Feladat
A 12 ℃ hőmérsékletű gáz nyomását 20% -kal növeljük, térfogatát pedig 20% -kal csökkentjük. Mennyi lesz a gáz új hőmérséklete?

1.8 Feladat
Egy gázpalackban 10 L , 1 MPa nyomású, 20 0C -os hélium van. Mennyit változik a gáz energiája ha 10 fokkal növeljük a hőmérsékletét?

1.9 Feladat
Ideális gáz tágulása során 300 J nagyságú munkát végzett a környezetén és eközben 400 J hőt vett fel. Mennyivel változott meg a belső energiája?

 

2. Mágnesesség feladatok

2.1 Feladat
A 2 T indukciójú homogén mágneses térbe helyezett A területű vezető keretre Mmax maximális forgató nyomaték hat.
a) Mekkora áram folyik a vezető keretben?
b) Mekkora lesz a forgató nyomaték, ha a keret síkja az indukció vonalakkal (mágneses térrel: B) 60° -os szöget zár be?

 

2.2 Feladat
A 0,64 T indukciójú homogén mágneses térbe helyezett 50 cm^2 keresztmetszetű vezető keretben 1,2 A erősségű áram folyik át.
a) Mekkora lehet a vezető keretre ható maximális forgató nyomaték?
b) Mekkora a forgatónyomaték akkor ha a vezető keret síkja 60° -os szöget zár be az indukció vonalakkal?

2.3 Feladat
A 0,157 T indukciójú homogén mágneses térben az indukció vonalakra merőlegesen elhelyezünk egy áramjárta vezetőt.
a) Mekkora a vezetőben folyó áram erőssége, ha a vezető 6 cm -es darabjára F erő hat.
b) A feladatban szereplő mágneses teret egy egyenes tekercsel hoztuk létre. Mekkora a tekercs
menetszáma, ha a hossza 20 cm és a benne folyó áram erőssége 2,5 A.

2.4 Feladat
Egy 20 A árammal átjárt 500 menetes tekercs belsejében a mágneses térerősség (mágneses indukció) értéke 0,125 T.
a) Milyen hosszú a tekercs?
b) Mekkora maximális forgató nyomaték hat ennek a tekercsnek a belsejében elhelyezett 20 cm2 területű vezetőkeretre, ha a rajta átfolyó áram 5 A?
Milyen szöget zár be a mérőkeret ekkor a tekercshez képest?

2.5 Feladat
Az alábbi ábrák homogén mágneses térben mozgó elektromosan töltött részecskék sebességének és a rájuk ható erőnek az irányát mutatják. Határozzuk meg a mágneses indukció (mágneses mező) irányát!

2.6 Feladat
Egyenes tekercset készítünk úgy, hogy egy hosszú réz vezetéket egy hengerre tekerünk. Az elkészült
tekercsre kössünk zsebtelepet (elem, feszültség forrás), melynek belső ellenállása elhanyagolható.
Az elkészült tekercsben mikor lesz nagyobb a B mágneses indukció (mágn. térerősség) nagysága, ha:

A teljes huzalt feltekerjük?
Csak huzal felét használjuk fel?

A réz vezeték:
– ellenállása: R
– tekercshossza: x
– menetszáma: N

2.7 Feladat
Mekkora áram folyik abban a hosszú, egyenes vezetőben, amelytől 1 cm -re a mágneses indukció értéke B nagyságú?

 

Fizika 11. osztály feladatok megoldásai

A Fizika 11. osztály feladatokmegoldásai az alábbi videó tananyagokban nézhető meg részletes levezetéssel.

37. Hőtan

5990 Ft

Ez a hőtan elméleti videó tananyag 110 perc hosszúságú és bemutatja a témakör alapfogalmait és mennyiségeit fokozatosan nehezedve.

38. Hőtan feladatok

4990 Ft

Ez a hőtan feladatok videó 12 feladatot tartalmaz részeletesen kidolgozva egy 70 perces videón.

39. Mágnesesség

4990 Ft

Ez a mágnesesség elméleti videó 105 perc hosszúságú és bemutatja a témakör alapjelenségeit és mennyiségeit részletesen kidolgozva.

40. Mágnesesség feladatok

4990 Ft

Ez a mágnesesség feladatok tananyag 11 feladatot tartalmaz részeletesen kidolgozva. A videó anyag 72 perc hosszúságú.

41. Hidrosztatika

3990 Ft

Ez a 43 perc hosszúságú hidrosztatika elméleti videó tananyag a témakör alapfogalmait mutatja be részletesen felépítve.

42. Hidrosztatika feladatok

3990 Ft

Ez a hidrosztatika feladatok tananyag 9 feladatot tartalmaz részeletesen kidolgozva. A videó anyag 52 perc hosszúságú.

43. Modern fizika

4990 Ft

Ez a 81 perc hosszúságú modern fizika videó tananyag a témakör alapfogalmait mutatja be. A videó 2. része a speciális relativitást tartalmazza.

44. Modern fizika feladatok

3990 Ft

Ez a modern fizika feladatok tananyag 8 feladatot tartalmaz részeletesen kidolgozva. A videó anyag 74 perc hosszúságú és 35 diát tartalmaz.