Fizika 10. osztály feladatok

A középiskola második éve az összetettebb témakörök éve. Éppen ezért gyűjtöttem össze a legjobb fizika feladatokat a 10. osztályos diákok számára. Ezek a feladatok nem csak az iskolai sikert támogatják, de segítenek az alapvető fizikai törvények mélyebb megértésében is. Keresd a fizika feladatokat a 10. osztályosok számára, és készülj fel hatékonyan minden feladat típusra.

1. Dinamika feladatok

Tömeg, lendület, ütközések és szétlökések

1.1 Feladat

Két kocsi sebesség változása 3 és 5 m/s nagyságú és az 1. kocsi tömege 5 kg.
Határozzuk meg a 2. kocsi tömegét!

dinamika feladatok

1.2 Feladat

Egy férfi tömege 86 kg, számoljuk ki a lendületét amikor 0,5 m/s sebességgel sétál.

1.3 Feladat

Egy 2 kg tömegű test szabadon esik 4 m magasból. Mekkora a lendülete az elejtés és a földet érés pillanatában?
Mi okozta a lendület változást?

1.4 Feladat

A lendület megmaradás tétele a testek ütközésekor és szétlökésekor vagy kidobásakor is alkalmazható!
Tó vizén álló, 250 kg tömegű csónakból kidobunk egy 25 kg tömegű testet 5 m/s sebességgel.
Mekkora sebességgel indul el a csónak?

dinamika feladatok

1.5 Feladat

Vízszintes talajon fekvő 400 g és 600 g tömegű testeket összenyomott rugó szétlök.
a) A szétlökés során a 400 g tömegű test 64,8 J mozgási energiára tesz szert. Mekkora lesz a 600 g tömegű test mozgási energiája?
b) Mennyivel volt összenyomva a rugó, ha a rugóállandó (direkciós erő) 9600 N/m?

1.6 Feladat

Vízszintes talajon áll egy könnyen guruló 16 kg tömegű kiskocsi, amelyen el van helyezve 3 db egyenként 2 kg tömegű test.
Ezeket a testeket egy rugós szerkezet egymás után kilövi a kocsihoz viszonyított 18 m/s sebességgel. Mekkora lesz a kocsi sebessége az egyes testek kilövése után.

dinamika feladatok

1.7 feladat

Egy 72 km/h sebességgel haladó jármű vele egyenlő tömegű járműnek ütközik. Ütközéskor a roncsok összekapcsolódnak.
Mekkora lesz a közös sebességük, ha ütközés előtt a másik jármű:
a) 36 km/h sebességgel mozgott az első járművel ellentétes irányban
b) 36 km/h sebességgel mozgott az első járművel megegyező irányban
c) 144 km/h sebességgel mozgott az első járművel ellentétes irányban

1.8 Feladat

Rugalmatlanul ütközik egy 6 kg tömegű, 4 m/s sebességű és egy 9 kg tömegű, 2 m/s sebességű test.
Mekkora lesz a sebességük, ha az ütközés után?
a) egy irányban haladtak? (ha azonos irányban haladnak akkor is összeütköznek)
b) egymással szemben haladtak?

1.9 Feladat

Egy 6 kg tömegű test mozgási energiája 27 J, egy 4 kg tömegű test mozgási energiája pedig 98 J. A két test tökéletesen rugalmatlanul ütközik.
Mekkora és milyen irányú lesz a közös sebességük, ha az ütközés előtt:
a) egy irányban haladtak
b) ellentétes irányban haladtak

2. Erőhatások, mozgásegyenletek

2.1 Feladat

A 600 kg tömegű motorkerékpárt 6000 N erő gyorsítja. Mekkora lesz a sebességváltozás, ha a gyorsítás időtartama 3 s?

2.2 Feladat

Mekkora erő húzta azt a 40 kg tömegű testet, amely álló helyzetből indulva 10 m-es úton érte el az 5 m/s sebességet egyenletesen gyorsulva.
A test és a felület súrlódását nem vesszük figyelembe.

dinamika feladatok

2.3 Feladat

Egy 3 kg tömegű testre 6 s -ig 9 N, majd 9 s -ig 6 N erő hat. Mekkora utat tett meg ez a test és mekkora sebességet ért el?

 

2.4 Feladat

Egy 2 kg tömegű testet 10 N nagyságú erő gyorsít vízszintes irányban 5 s -ig.
a) Mekkora a gyorsulás?
b) Mekkora utat tesz meg 5 s alatt?
c) Mekkora lesz a sebessége, impulzusa és mozgási energiája az eltelt idő 5 másodperc?

2.5 Feladat

Vízszintes talajon lévő 5 kg tömegű téglára 20 N erőhat vízszintes irányban. A tégla és a test közötti
súrlódási tényező értéke 0,1.
a) Mekkora a tégla gyorsulása?
b) Mekkora a tégla sebessége amikor az eltelt idő 5 s?
c) Mekkora utat tesz meg a tégla?

2.6 Feladat

30^°-os meredekségű lejtőn lévő 2,5 kg tömegű test 1,3 s ideig mozog a lejtőn lefelé. Számoljuk ki a test által
megtett utat, és elért sebességet, adjuk meg a test gyorsulását is. A súrlódási tényező 0,3.

dinamika feladatok

2.7 Feladat

Írjuk fel az alábbi rajzon látható fizikai rendszer mozgás egyenletét. Mivel 𝐦𝟏< 𝐦𝟐, így a rendszer jobbra fog elmozdulni. A bal oldali
test és a felület között lévő súrlódási tényező 0,2. A kötéllel összekötött testek 1,4 s-ig mozognak. Számoljuk ki a megtett utat, az elért
sebességet, adjuk meg a gyorsulást. A vízszintes felületen lévő test tömege 3 kg, a kötélre függesztetté pedig 6 kg nagyságú.

dinamika feladatok

2.8 Feladat

Írjuk fel az alábbi rajzon látható fizikai rendszer mozgás egyenletét. Mivel m1 < m2, így a rendszer jobbra fog elmozdulni. A lejtő
szöge 30^°, a rendszer 0,9 s ideig mozog, a lejtő súrlódási tényezője 0,25. A lejtőn lévő test tömege 3 kg, a kötélre akasztotté viszont 9 kg.
Számoljuk ki az utat, a sebességet és a gyorsulást.

dinamika feladatok

2.9 Feladat

Mekkora gázt lehet adni a teherautónak ahhoz, hogy a szállított teher ne essen le?
A teher tömege 15 kg.

3. Statika

3.1 Feladat

0,6 m átmérőjű csiga egyik felére 6 kg tömegű testet akasztunk kötél segítségével. A kötél a csigát elforgatja, csiga egy szoba plafonjára van függesztve.
Számoljuk ki mekkora forgató nyomaték hat a csiga középpontjában.

statika feladatok

3.2 Feladat

0,6 m átmérőjű csiga egyik felére 6 kg tömegű testet akasztunk kötél segítségével. A kötél a csigát elforgatja, csiga egy szoba plafonjára van függesztve.
Számoljuk ki mekkora forgató nyomaték hat a csiga középpontjában.

statika feladatok

3.3 Feladat

Egy 16 m hosszúságú egyenletes sűrűségű (homogén) deszka 2 helyen van alátámasztva. Az alátámasztás a bal oldali végen és még attól visszafelé 7 m távolságban a lenti ábra szerint van elhelyezve. A deszka szabad végén 120 kg tömegű teher lóg. A bal oldali támasztás 1800 N erőt fejt ki a deszkára.
Számoljuk ki a fadeszka tömegét!
Számoljuk ki, hogy a másik alátámasztás mekkora erőt fejt ki!

statika feladatok

3.4 Feladat

Egymástól 4 m távolságra lévő falak között lóg egy acél drót, melynek közepére egy 15 kg tömegű lámpát akasztunk.
Az acél drót tömegét nem vesszük figyelembe azaz elhanyagoljuk. A dót hossza 5 m nagyságú.
Számoljuk ki a drótban ébredő kényszer erő nagyságát!

statika feladatok

 

3.5 Feladat

Az ábrán látható tartóállvány végére 40 kg tömegű virágládát helyezünk.
Számoljuk ki, hogy mekkora erők lépnek fel a tartórudakban!

statika feladatok

3.6 Feladat

Függesszünk az ábrán lévő falhoz rögzített kötél végére egy
m tömegű testet.

A testet egy vízszintes irányú erő tartja egyensúlyban, így
a kötél 30° -os szöget zár be a fallal.

Mekkora az m tömeg?
Mekkora erő feszíti a fonalat azaz mekkora a fonálban ébredő kényszer erő?

Fizika 10. osztály feladatok megoldásai

A Fizika 10. osztály feladatokmegoldásai az alábbi videó tananyagokban nézhető meg részletes levezetéssel.

21. Dinamika

4990 Ft

Ennek a dinamika elméleti tananyagnak 2 része van. Először a testre ható erőkkel, másodszor a lendület és ütközésekkel kapcsolatos fogalmak lesznek bemutatva.

22. Dinamika feladatok

4990 Ft

Ebben a 142 perces dinamika feladatok videó tananyagban először az erők felírását majd pedig a rugalmas és rugalmatlan ütközéseket fogjuk begyakorolni.

23. Statika

3990 Ft

Ez statika elméleti videó tananyag 39 perc hosszúságú és a témakör alapmennyiségeit, fogalmait mutatja be részletesen kidolgozva.

24. Statika feladatok

3990 Ft

Ez a statika feladatok videó tananyag 39 perc hosszúságú és a témakör alapmennyiségeit, fogalmait mutatja be részletesen kidolgozva.

25. Munka és energia

3990 Ft

Ebben a munka és energia tananyagban a gyorsítási és emelési munkavégzés következményeként létrejövő mozgási és helyzeti energiát fogom bevezetni.

26. Munka és energia feladatok

3990 Ft

Ebben a munka és energia videó tananyagban az emelési és gyorsítási munkavégzés témakör feladatait oldom meg részletesen kidolgozva.

27. Forgómozgás

3990 Ft

Ez a 48 perc hosszúságú forgómozgás elméleti videó tananyag a témakör alapmennyiségeit és fogalmait mutatja be részletesen kidolgozva.

28. Forgómozgás feladatok

3990 Ft

Ez az 58 perces forgómozgás feladatok videó tananyag 6 feladatot tartalmaz.

29. Elektrosztatika

4990 Ft

66 perc hosszúságú elektrosztatika elméleti videó tananyag.

30. Elektrosztatika feladatok

4990 Ft

Ez az 58 perc hosszúságú elektrosztatika feladatok videó tananyag 11 feladatot tartalmaz.

31. Egyenáram

4990 Ft

Ez az egyenáram elméleti videó bemutatja a témakör alapvető fogalmait. Az Ohm és Kirchhoff törvények alapján lehet megérteni az egyszerű áramkörök működését.

32. Egyenáram feladatok

4990 Ft

Ezen az egyenáram feladatok videón a témakör alapfeladatait mutatom be fokozatosan nehezedő módon. A tananyag 74 perc hosszúságú.