Elektrosztatika feladatok

Az elektrosztatika a nyugvó elektromos töltés által létrehozott elektromos mező tulajdonságait vizsgálja. Az elektromos mezőt az elektromos térerősséggel szokás jellemezni. A mezőben elhelyezett másik próba töltést a mező vonzza vagy taszítja. A próba töltés elmozdulása miatt munka végzés jön létre. Ebből következik, hogy a mező energiával rendelkezik, ezt hívjuk elektromos helyzeti energiának vagy potenciálnak. Ha ezt a potenciált kiszámoljuk a mező két pontjában és egymásból kivonjuk akkor megkapjuk a 2 pont között mérhető feszültséget. Az elektrosztatika alapján válik könnyebbé az egyenáramú áramkörök, kondenzátorok és sok más technológiai eszköz megértése. Ezt a témakört a középiskola 10. osztályában oktatják. Íme néhány gyakorlati elektrosztatika feladat.

1. Feladat

Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése Q1 és Q2 és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást?

elektrosztatika_feladatok_1

elektrosztatika_feladatok_1

 

2. Feladat

Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel?

 

3. Feladat

Mekkora erővel hat egymásra 2 m távolságból egy Q1 és Q2 pontszerű töltés?

elektrosztatika_feladatok_3

elektrosztatika_feladatok_3

 

4. Feladat

A Q1 és Q1 pontszerű töltések távolsága 10 cm. Mekkora erő hat Q3 töltésre, ha azt az előbbi két töltés közötti távolság felezőpontjában helyezzük el?

elektrosztatika_feladatok_4

elektrosztatika_feladatok_4

 

5. Feladat

Milyen távol van a Q pontszerű töltéstől az A pont, ahol a térerősség 12 N/C nagyságú?

elektrosztatika_feladatok_5

elektrosztatika_feladatok_5

 

6. Feladat

Két elektromosan töltött pontszerű test távolsága 1 m. Számítsuk ki, hogy a térnek melyik pontjában lesz a két töltéstől származó térerősség eredője zérus (0)!

elektrosztatika_feladatok_6

elektrosztatika_feladatok_6

 

7. Feladat

Adott egy pozitív pontszerű töltés. Milyen előjelű és mekkora töltést kell elhelyezni tőle 1 m távolságban, hogy a két töltést összekötő egyenes mentén, a megadott töltéstől 25 cm távolságban a térerősség zérus legyen?

elektrosztatika_feladatok_7

elektrosztatika_feladatok_7

 

8. feladat

Mekkora a térerősség abban az elektromos mezőben, amelyben egy elektron gyorsulása a nagyságú?

elektrosztatika_feladatok_8

elektrosztatika_feladatok_8

 

9. feladat

Szalaggenerátorral feltöltött, egymástól 10 cm távolságban levő párhuzamos lemezek között homogén erőtér van. Mekkora a térerősség, ha a lemezek között a feszültség 5000 V?

 

10. feladat

Az elektromos mezőben a 10 C töltésű test az A pontból B pontba kerül miközben a mező a töltésen 600 J nagyságú munkát végez. Adjuk meg a mező A és B pontja között lévő feszültséget!

 

Elektrosztatika feladatok megoldásai

A Elektrosztatika feladatokmegoldásai az alábbi videó tananyagokban nézhető meg részletes levezetéssel.

29. Elektrosztatika

4990 Ft

66 perc hosszúságú elektrosztatika elméleti videó tananyag.

30. Elektrosztatika feladatok

4990 Ft

Ez az 58 perc hosszúságú elektrosztatika feladatok videó tananyag 11 feladatot tartalmaz.