Egyenáram feladatok

Egyenáramnak tekintjük a negatív töltés hordozók rendezett egyirányú mozgását. Ez azt jelenti, hogy az elektromos töltések mindig ugyanabban az irányban végeznek haladó mozgást a vezető anyagban, pl. egy fémben. A töltések a fémes vezetőben haladva nekiütköznek a rácspontokban lévő atomoknak és leadják mozgási energiájuk egy részét. Ezt a tulajdonságot jellemezi a vezető anyag ellenállása. A villanymotorok, elemek és akkumulátorok egyenárammal és egyenfeszültséggel működnek. Az egyenáram legfőbb jellemzője, hogy az áram iránya állandó, és nincs neki ismétlődő irányváltozása. Ennek eredményeként az egyenáram folyamatos és stabil energiaforrás, amelyet könnyen vezérelhetünk és szabályozhatunk. Ezt a fizika témakört a középiskola 11. osztályában oktatják. Íme néhány gyakorlati egyenáram feladat. A megoldások pontos levezetése a videókon található meg.

1. Feladat

A lent látható kapcsolásban a telep feszültsége 20 V. Az R1 ellenállás nagysága 60 Ohm. Az R2 ellenálláson átfolyó áram 0,2 A. Számoljuk ki az R2 ellenállás nagyságát, ezután az áramkör eredő ellenállását is.

 

 

 

 

 

 

egyenáram_feladatok

2. Feladat

Az alábbi kapcsolásban UT = 30V feszültség van rákapcsolva az áramkörre. Az R1 ellenálláson 0,4 A, az R4 ellenálláson pedig 0,9 A áramerősség folyik át. Határozzuk meg az R1 és R4 ellenállások értékét!

egyenáram feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Feladat

Mekkora az alábbi áramkörben az R2 értéke, ha a főágban 0,58 A áram folyik? Mekkora lesz az áramerősség akkor ha ezt a 3 ellenállást sorba kapcsolva kötjük ugyanerre a telepre? A telep belső ellenállása elhanyagolható.

 

 

 

 

 

 

 

egyenáram feladatok

4. Feladat

Mekkora az alábbi áramkörben a telep feszültsége, ha a 60 Ohm –os ellenálláson 0,5 A áram folyik át? Adjuk meg az egyes ellenállásokra jutó feszültségeket és a rajtuk átfolyó áramokat.

egyenáram feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyenáram feladatok

5. Feladat

Mekkora az alábbi kapcsolásban a telep feszültsége, ha a 90 Ohm -os ellenállásra 7,2 V feszültség jut? Adjuk meg az egyes ellenállásokra jutó feszültségeket és rajtuk átfolyó áramokat.

egyenáram feladatok

 

 

 

 

 

egyenáram feladatok

6. Feladat

Mennyivel változik meg a főág árama a K kapcsoló zárásakor, ha a telep feszültsége 4,5 V ?

egyenáram feladatok

 

 

 

 

 

 

egyenáram feladatok

7. Feladat

Ha egy elektromos melegítőt 12 V feszültségre kapcsolunk, akkor teljesítménye 4,8 W. Mekkora lesz a teljesítménye ha 36 V feszültségre kapcsoljuk, és eközben az R ellenállása nem változik?

 

8. Feladat

Ha egy izzólámpán 1,2 A erősségű áram halad át, akkor 25,2 W a teljesítményfelvétele. Mekkora a  teljesítménye akkor, ha 2,2 A erősségű áram halad át rajta, és eközben az ellenállása nem változik?

Egyenáram feladatok megoldásai

A Egyenáram feladatokmegoldásai az alábbi videó tananyagokban nézhető meg részletes levezetéssel.

31. Egyenáram

4990 Ft

Ez az egyenáram elméleti videó bemutatja a témakör alapvető fogalmait. Az Ohm és Kirchhoff törvények alapján lehet megérteni az egyszerű áramkörök működését.

32. Egyenáram feladatok

4990 Ft

Ezen az egyenáram feladatok videón a témakör alapfeladatait mutatom be fokozatosan nehezedő módon. A tananyag 74 perc hosszúságú.