f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

matek haladó tanfolyam

a

Képzés információk

  /  matek  /  matek haladó tanfolyam

matek haladó tanfolyam

0Ft

A képzés leírása

      Következő tanfolyam indulása: 2019. augusztus 1.

matematika haladó tanfolyam Csécsei Istvánnal:

Bevezetés:

Üdvözöllek Csécsei István fizikus-informatikus és programtervező-matematikus haladó matematika tanfolyamán. Ezt a képzést alapvetően reál szakos egyetemistáknak (mérnök, informatikus, fizikus, matematikus, közgazdász) hoztuk létre, hiszen nekik elsőben vagy másodikban matek alapozó tárgyakat kell teljesíteni. Ezek az alapozó tárgyak az algebra, a kalkulus, az analízis és a valószínűségszámítás, éppen ezért a tematikában is ezeket fedtük le. 

matematika haladó tanfolyam tematikája:

I. Analízis / Kalkulus

1. ismétlés

2. Teljes indukció és relációk 2. Korlátos halmazok, alsó és felső korlát és határ, torlódási pont, környezetek, Bolzano Weierstrass-tétel halmazokra.

3. Sorozatok határértéke, műveletek sorozatokkal, monoton és korlátos sorozatok konvergenciája, Cauchy-féle konvergencia-kritérium, rendőrelv. Cauchy-féle konvergencia-kritérium.

3. Függvények határértéke, műveletek függvény-határértékekkel. A sin (x)/x függvény. Függvények folytonossága, főbb definíciók. Zárt intervallumon folytonos függvények, Bolzano-tétel, egyenletes folytonosság.

4. Differenciálhányados, lineáris közelíthetőség, differenciálási szabályok, elemi függvények deriváltfüggvényei. Differenciálhatóság és lineáris közelíthetőség kapcsolata. Inverz függvény differenciálhatósága.

5. Függvények monotonitása, szélsőérték. Monotonitás szükséges és elegendő feltétele. Szélsőérték elegendő feltétele (második deriválttal). Függvények konvexitása, inflexiós pont, a függvénydiszkusszió lépései. A konvexitás szükséges és      elegendő feltétele.

6. A differenciálás gyakorlati alkalmazásai (érintő egyenlete, Taylor-polinom, L’Hospital szabály).

7. Határozatlan integrál (alapintegrálok, parciális és helyettesítéses integrálok) Impropius integrálok.

8. Határozott integrál és alkalmazásai (terület, felszín, térfogat, ívhossz, súlypont számítása).

9. Végtelen sorok. Konvergenciakritériumok. Függvénysorok és alkalmazásai.

II. Lineáris algebra

1. Ismétlés, egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldása. Műveletek vektorokkal.

2. Komplex számok, műveletek komplex számokkal, trigonometrikus alak, n-edik gyök. Az algebra alaptétele.

3. Az irányított szakaszok 3-dimenziós vektortere. Vektori szorzat, vegyes szorzat. Azonosságok. Sík és egyenes egyenletei.

4. Lineáris leképezések. Műveletek lineáris leképezésekkel. Mátrixok. Műveletek mátrixokkal. Mátrixok inverze. Mátrix rangja.

5. A determináns és elemi tulajdonságai, kifejtése, szorzástétele.

6. Lineáris egyenletrendszerek, Gauss-elimináció, Cramer-szabály.

7. Vektortér, altér, lineáris függetlenség, bázis, dimenzió, koordináták.

8. Sajátérték, sajátvektor. Karakterisztikus polinom. Cayley – Hamilton – tétel.

9. Bilineáris függvények. Ortogonalizálás. Lineáris funkcionálok, duális tér.

10. Sajátbázis. Kvadratikus alakok tehetetlenségi és főtengelytétele.

11. Euklideszi terek. A skalárszorzat tulajdonságai. Normált terek, a normák tulajdonságai.

III. Valószínűség számítás és statisztika

1. Ismétlés, kombinatórika, összeszámlálási feladatok. (permutáció, variáció, kombináció)

2. A valószínűség, elemi tulajdonságai. A Kolmogorov-féle valószínűségi mező. Valószínűségek kombinatorikai kiszámítása. Geometriai valószínűségi mezők.

3. Feltételes valószínűség, tulajdonságai, kiszámítása. Bayes-tétel. Teljes valószínűség tétele. Események függetlensége.

4. A valószínűségi változó és eloszlása. Eloszlás- és sűrűségfüggvény.

5. Független valószínűségi változók. Független valószínűségi változók összegének eloszlása. Nevezetes diszkrét és abszolút folytonos eloszlások.

6. A várható érték és a szórás, tulajdonságai, kiszámítása, nevezetes egyenlőtlenségek.

7. Medián, momentumok. Kovariancia és korrelációs együttható.

8. Nagy számok gyenge és erős törvénye. Centrális határeloszlástétel.

9. Statisztikai mező, minta, mintatér. Statisztikák. Statisztika alaptétele. Becslések tulajdonságai. Maximum-likelihood becslések.

10. Konfidencia intervallumok. Hipotézisvizsgálati alapfogalmak. Statisztikai próbák: U-, t-, F- és χ 2 -próbák.

11. Lineáris regresszió. Függvényillesztések.

A Reál Magániskola tanárai

fizikus (SZTE)

fizikus-informatikus (SZTE)

mérnök-fizikus (BME)

matematikus (ELTE)

GYIK: gyakran ismétlődő kérdések

1. Kinek való a képzés?

Alapvetően reál szakos egyetemistáknak (mérnök, informatikus, fizikus, matematikus, közgazdász), hiszen nekik elsőben vagy másodikban matek alapozó tárgyakat kell teljesíteni. Ezek az alapozó tárgyak az algebra, a kalkulus, az analízis és a valószínűségszámítás, éppen ezért a tematikában is ezeket fedtük le.   

2. Hol van a helyszín?

1015 Budapest I. Ostrom u. 31.

3. Milyen módszerekkel oktatunk?

Minden képzés esetén a legfontosabb, hogy az elméleti alapokat pontosan megértsük. Ezután a példamegoldások segítségével a számolás technikai alapok is megerősödnek.

4. Mennyi időt vesz igénybe a képzés?

A képzést 2 hónaposra terveztük meg. A 2 hónap folyamán haladunk végig a tematikában látható haladó témakörökön.

5. Hány fős egy csoport?

Egy csoport maximum 12 fős, így elegendő figyelem jut mindenkire.

6. Milyen előképzettség szükséges a képzéshez?

A matematika haladó képzéshez minimum gimnáziumi érettségi szükséges.

7. Mikor kezdődik a képzés?

A matek haladó képzés kezdésének időpontja: 2019. 10. 01.

Matematika haladó tanfolyam tandíja:

A képzés teljes tandíja 250 000 Ft + ÁFA

 

A képzés 2 hónapig tart, heti 3 oktatási napon, napi 4 tanórával. Összesen tehát 96 tanóra.

250 000 Ft / 96 tanóra = 2600 Ft / tanóra + ÁFA

matek érettségi

Az előre meghatározott feladatsorban a típus feladatok megértése sokat segített!

Fehér Kristóf,

Stabil elmélet, sok gyakorlás.

Fizika érettségire készülök és a különórák nagyban elősegítik a felkészülést.

Kaszás Zoltán,

C++ tanulás nulláról

Programozóként szeretnék elhelyezkedni, így elölről kezdtem el a tanulást.

Kisgyörgy János,

Szívből ajánlom bárkinek!

Következetes, felkészült, sosem halad túl gyorsan.

Major Mónika,

Miután megértettem az egyenleteket, könnyebbé vált a tanulás.

Fizikából volt szükségem felkészítő tanárra, hogy le tudjak vizsgázni.

Fischer Noel,

A programozási tételek begyakorlásával kezdtük!

Programozást kellett gyakorolnom C# nyelven.

Blahó Réka,

Rengeteg szöveges feladatot oldottunk meg.

A nyári matek pótvizsgámhoz kellett matek tanár.

Farsang Péter,

Türelmes, szemléletes magyarázatok.

Olyan tanárra volt szükségem, akivel gyorsan lehet haladni.

Csépány Viktória,

Jelentkezés matematika haladó tanfolyamra
Új módszerek!

Hallgatóinknak videó tananyagot készítünk.

Kiváló elhelyezkedés

A Széll Kálmán téren lévő iskola bárhonnan könnyen megközelíthető.

Prémium környezet

Vadonatúj berendezés, légkondicionálás, modern gépek.

Magasan képzett tanárok!

Magas végzettség, rendkívül jó kommunikáció jellemzi minden oktatónkat!

Stabil alapok

Iskolánk célja a lehető legstabilabb alapok átadása!

A Reál Magániskolában fontosak a következők:

Fejlesztjük a képzések elméleti oldalát, figyelemmel kísérjük az új módszereket, saját magunkat is folyamatosan képezzük.

Analízis 0
Algebra 0
Valószínűségszámítás 0
Statisztika 0

Az ergonomikus berendezés, a modern eszközök, könnyű megközelítés mind a diákok kényelmét szolgálják!

Jelentkezés Matematika haladó képzésre

Töltsd ki az űrlapot és vágj bele!
Regisztráció

Reset Password