f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

C++ programozás tanfolyam – haladó

a

Képzés információk

  /  programozás  /  C++ programozás tanfolyam – haladó

C++ programozás tanfolyam – haladó

0Ft

A képzés leírása

      következő tanfolyam indulása: 2019. augusztus 1.

Junior C++ programozás haladó tanfolyam Kartaly Bélával

Gondolatok a témakörről:

Jelen tanfolyam célja a C/C++ programozás oktatása haladó szinten. A nyelv oktatását az alapoktól kezdjük, de feltételezzük, hogy az alapvető nyelvi elemeket már elsajátította a hallgató. A tanfolyam apropóját az adja, hogy tapasztalatunk szerint a C++ nyelven programozók messze nem használják ki a nyelv igazi lehetőségeit.

 

A C++ a leghatékonyabb és legsokoldalúbb nyelv, de sok nehézséget rejt magában. A hatékonyságát és egyben a nehézségét az adja, hogy egyszerre alacsony és magas szintű. A C-re jellemző pointer technikával alacsony szinten hatékony, gyors és memóriatakarékos megoldásokat lehet létrehozni. A modern szoftvertechnika számára azonban ma már nem ez a fő erény. A struktúráltságot és a nagy projektek támogatását a legtöbb területen fontosabbnak tartják. Ezért fejlesztették tovább, hoztak létre egy modern, objektum orientált nyelvet, a C++-t.

 

Ez utóbbi tekintetben azonban vannak jobbak. A C++ megtartotta a C kompatibilitását, a pointer technikát, ami kicsit ellentétes a modern szemlélettel. Nem kényszerít az objektum orientált gondolkodásra. Nem tartják igazi objektum orientált nyelvnek, ellentétben a C# és a Java nyelvekkel. Ez utóbbiak könnyebben tanulhatóak, egységes szemléletet nyújtanak.

 

Ugyanakkor vannak feladatok, ahol szükség van a gyors, helytakarékos megoldásokra, amellett, hogy nagy projekteket is kell támogatni. Egyre több olyan megoldásra van szükség, amelynek mikroszámítógépen is kell futnia (például mobiltelefonokon vagy robotokon) ahol sebesség és memória problémák lehetnek, ugyanakkor a projekt mérete nem kisebb mint akármelyik nagygépes megoldásé.

 

Az android programozása tekintetében egyre több szükség van C++-os megoldásokra, amit a sebesség és memóriaigény indokol. A fenti problémát a C++ megfelelő használatával lehet áthidalni. Ehhez, azonban „mester” fokon kell a nyelvet használni. Nem elég a nyelv és a függvény könyvtárak megismerése, olyan technikákra van szükség, amely egyszerre használja ki az alacsony szint és az objektum orientált technika előnyeit.

 

Jelen tanfolyam célja a nyelv ezen a szinten történő oktatása. Az alábbiakban egy tematikát adunk, ami témakörökre osztja a tananyagot. Egy-egy témakör általában egy alkalom (4 tanóra) anyaga, de olykor előfordulhat, hogy 2 alkalom szükséges a teljes megértéshez. A tanfolyam sebességét adaptáljuk a hallgatóság igényeihez.

 

A tematika végén olyan témák kaptak helyet, amik nagyon mélyre nyúlnak. A hallgatóságtól függ, milyen messzire jutunk benne.

Tanfolyam neve:

Junior C++ programozás haladó tanfolyam

Tanfolyam hossza:

4 hónap

Időpontok:

Egyeztetés alapján

Oktatási napok:

Egyeztetés alapján

Tanfolyam indul:

2019.08.01

Óraszám:

192

Tandíj:

550 000 Ft + ÁFA

A C++ haladó képzés tematikája

1. alkalom: Ismerkedés a környezettel

4*45 perc

Minden hallgató külön Windows operációs rendszer alatt futó számítógépen dolgozik. A rendszer a következő szoftver eszközökkel van ellátva:

 • Internet kapcsolat, browser
 • Fájl kezelő: Total kommander
 • Visual Studio 2017 Community version
 • GNU C compiler és make utility
 • notepad++

A gépek hálózati beállítása tekintetében a hálózatfelderítés és a fájl és nyomtatómegosztás is be van kapcsolva.

Minden gép rálát egy szamba szerverre, amelyen egy direktory (könyvtár) van számára kijelölve, ahol a fejlesztéseit végzi. Ezt a c:\develop direktori alatt látja.

Mindenki beléphet a szamba szerverre, amely egy Ubuntu operációs rendszer és itt Linux alatt fejleszthet, futtathat, tesztelhet.

Az első alkalom célja a környezet megismerése és otthonossá tétele. Ennek érdekében gyakoroljuk a Windows eszközök használatát, melyek segítik a programozást. Beállítjuk a szükséges environment változókat, a PATH-t annak érdekében, hogy minél több támogatást kapjunk a fordításhoz, futtatáshoz és teszteléshez.

Ennek keretén belül megismerkedünk a Linux legegyszerűbb szinten való kezelésével. Gyakoroljuk a parancssori eszközök használatát, amire számtalan ponton lesz szükségünk.

2. alakalom: Gépi architektúrák, operációs rendszerek, magas szintű nyelvek története

ismertető előadás 4*45 perc

Ebben a témában ismertető előadást tartunk. A gépi architektúrák témában ismertetjük a processzor elvi architektúráját (regiszterek, buszrendszer), a memóriakezelést, illetve a programok futtatásának elvi sémáját. Képet kapunk az Assembler nyelv mibenlétéről.

Az operációs rendszerek és magas szintű nyelvek története egy ismertetés, mely nem szolgál későbbiekben felhasználható ismerettel, pusztán hozzátartozik a szoftver fejlesztő műveltségéhez.

Ezután megismerkedünk a fordítóprogrammal, parancssoron elvégezzük az első fordítást és létre hozzuk a futtathatót.

A nyelvek összehasonlításának keretén belül megismerjük a Linux script nyelvet, néhány egyszerű feladatot megoldunk vele.

3. alkalom: C/C++ fordítóprogram, C/C++ alapjai

4*45 perc

alapok ismétlése/tisztázása

 • 3 lépcsős C fordítás, makrók.
 • main függvény paraméterezése
 • Include, library direktorik megadása stb.
 • konstansok, változók, adattípusok, automatikus konverziók, kasztok.
 • input-output függvények, parancssori paraméterek
 • aritmetikai műveletek
 • string kezelés

Ennek a témának a kapcsán néhány egyszerű, de a ciklusok és az aritmetika gyakorlására alkalmas feladatokat érdemes megoldani:

 • másodfokú egyenlet megoldása
 • prim-e program írása
 • adott számnál kisebb prímek listázása
 • átlag és szórásszámító kézi program
 • legnagyobb közös osztó Euklídeszi algoritmussal

4. alkalom: Visual Stúdió funkcióinak megismerése

4*45 perc

A tanfolyam során a fejlesztés VS alatt történik, ez a legkifinomultabb fejlesztő eszköz. Ugyanakkor portábilis kódot tanulunk meg írni, ennek érdekében a kódot más compilerrel is fordítjuk. A VS megismerése azonban alaposan szükséges.

A VS konfigurálásának célja, hogy a fejlesztés során a megfelelő forráskódot, könyvtárakat könnyen elérjük. Olyan rendszert alakítunk ki, amelyben a fejlesztés könnyen, flottul történhet.

 • VS konfigurálás
 • hibakereső eszközök

5. alkalom: Függvények, könyvtárazás

4*45 perc

Csak egy kis lépést teszünk, megtanuljuk, hogyan kell függvényeket írni. A fenti feladatokat megírjuk függvény formában. A függvényhívásokról azt is megtanuljuk, hogy lehet címmel és értékkel paramétert átadni. Ez a pointer típusok bevezetésének első lépése. Megtanuljuk, hogy függvény is lehet paraméter.

A függvényírás kapcsán a több forrásból történő fordítást, illetve a könyvtárba történő fordítást is megtanuljuk,

Feladatként a fenti feladatokat megírjuk függvény formájában, hogy később használni tudjuk. További feladatok:

 • faktoriális függvény
 • kombinatórikai variáció és kombináció függvénye.
 • prímtényezős felbontás függvény formájában
 • külön fájlokba való programozás
 • ! lokális változó referenciájával ne térj vissza

6. alkalom: Pointer technika, string kezelés ASCII kódok

8*45 perc

A C alapjául szolgáló pointer aritmetika alapos megismerése és begyakorlása

Feladatok:

 • szöveg beolvasása több soros inputtal
 • ly-ok megszámolása hosszabb szövegben
 • szöveg szavakká darabolása függvény formában tetszőleges delimiterrel idézőjel használatával
 • szóhisztogramm
 • szöveg részlet cseréje függvény formában

7. alkalom: Fájl kezelés

8*45 perc

Az alacsony és a magas szintű fájlkezelés.

feladatok:

 • bináris tömb fájlban tárolása
 • pufferelt másoló program,
 • karaktercsere nagy fájlban, pufferelve
 • text fájl kezelés Sorok megfordítása
 • text fájl, majd szócsere
 • text fájl sorfordítás nagy fájlban ugyanoda visszaírva

8. alkalom: Dinamikus memóriakezelés, további pointer technika, struktúrák

4*45 perc

A malloc, realloc függvények használata és további pointer technikával kapcsolatos feladatok. A new és delete operátorok.

 • telefonkönyv nyilvántartás, fájlba írással.
 • nagy fájl olvasása sorpointer kezelése. Olvassunk egy nagy fájlt soronként, helyezzük el folyamatosan a memóriába, minden sorra mutasson egy pointer. Ha elfogyott az allokált memória reallokáljunk

9. alkalom: Direktori kezelés, egyszerű processz hívás

4*45 perc

A feladat egy direktori elolvasása és valamilyen művelet bizonyos fájlokkal. Erre Linux és Windows alatt más eszközök vannak. (opendir illetve FindFirstEntry, FindNextEntry). A feladat mindkét operációs rendszer alatt írni egy programot, amelynek az első paramétere egy futtatható, a többi olyan szó, amelyben a „%nam”, „%ext” vagy „%bas” szerepelhet. A program végigmegy a direktorin és meghívja a futtathatót, a megadott paraméterekkel, a „%nam” helyére a fájl nevet, „%ext” helyére a kiterjesztést és a „%bas” helyére a fájlnév kiterjesztés előtti részét helyettesíti.

További feladat a Windows direktori kezelő eszközét portolni Linux alá.

10. alkalom: További speciális függvények

4*45 perc

Qsort bsearch.

 • telefonkönyv rendezése
 • másik rendező függvény írása. Bubble sort, heap sort.
 • különböző algoritmusok futási idejének elemzése, pl.: O(n2)

Ennek kapcsán gyakoroljuk a függvény paraméterként történő átadását.

11. alkalom: Processz kezelés

8*45 perc

Ez is különbözik Windows és Linux alatt. Mindkét operációs rendszer eszközeit megismerjük. A feladat szerverprogram készítése, mellyel fájlon keresztül lehet kommunikálni, parancssort elindítani. A parancs lefutását nem lehet megvárni.

 • szerver és kliens program írása file-on keresztül
 • telefonkönyv rendezése

A szerver figyel egy vezérlő file-t, kliens ezt megváltoztatja, file tartalmának megfelően a szerver reagál.

12. alkalom: Szignál kezelés C-ben

8*45 perc

A Linux szignál kezelésének megismerése. Feladatok:

 • Ctrl C és Ctrl Break billentyűk feladatának átvétele
 • processzlista lekérdezése
 • szignál küldése adott processznek
 • child processz halála. A fenti szerver esetén szeretnénk az elindított processz outputját egy közös fájlba összemásolni. Ehhez a lefutás pillanata után a szervernek kell az outputot egy közös fájlhoz másolni.
 • timer kezelés (setitimer)

A timerek kapcsán beszélni kell a real_time operációs rendszerekről, illetve az operációs rendszerek időfelbontásáról, azaz milyen kis időintervallumot tudunk timerrel kezelni. Tesztprogramot írunk ennek meghatározására.

Megemlítjük az interprocessz kommunikáció lehetőségeit, de ezt kihagyjuk az anyagból, ma nem használatos, többfonalú programokat használunk helyette.

13. alkalom: Többfonalúság – Multithreading

8*45 perc

Ez is különbözőképp kezelendő Linux és Windows alatt.

Az első feladat egy pénzügyi nyilvántartó szerver, (ez egy fonal), amihez több fonalból futnak be véletlenszám generált pénzügyi kérések növelve, vagy csökkentve a bent lévő összeget. A feladatra többféle megoldást adunk, a különböző eszközök bemutatásával, úgymint változó lokkolás illetve mutex objektum.

Másik feladat lehet több fájlban történő párhuzamos keresés. Ez egy valós probléma nagy adatbázisok esetén.

14. alkalom: Hálózatkezelés socketek használata

12*45 perc

Socket szerver és kliens oldali könyvtár készítése három funkcióra: távoli processz hívása, fájl átküldése illetve átvétele.

A feladatra szuper szerveres megoldást kell adni, azaz a figyelő szerver nem maga végzi el a feladatot, hiszen az lefoglalná, és nem tudna újabb kérést fogadni.

A feladatra kétféle megoldást érdemes készíteni. Linux alatt multiproicessz, Windows alatt multithread megoldást.

15. alkalom: Lépjünk tovább a C++ felé

8*45 perc

Az első kérdés, hogyan oldjuk meg a C égető memóriakezelési problémáját. Mi hozta létre az igényt a C++ fejlesztés irányába. Mi a lényegi különbség a C és C++ között. Mennyiben objektum orientált a C++.

Ezekre a kérdésekre kell pontos választ adni, ezeket kell alaposan megérteni. Aki ezt nem érti, a C++ rossz használatával több kárt okoz mint hasznot.

Az alapok pontos megértéséhez a magyarázaton kívül az alábbi egyszerű feladatok vezethetnek.

 • memória allokáló osztály készítése, melynek a konstruktora allokálja a memóriát és destruktor szabadítja fel
 • stack típusú memória kezelő osztály, mely objektumokat helyez el az előre lefoglalt memóriában
 • Queue típusú memóriakezelő osztály
 • az előzőekben megírt telefonkönyv kezelése, a konstruktor elolvassa a fájlt, a destruktor visszaírja
 • kétdimenziós vektor osztály

16. alkalom: Öröklődés, virtuális függvények, absztrakt osztályok, friend osztályok

8*45 perc

Az öröklődést és az operátor, illetve függvény felüldefiniálást a következő két példán keresztül ismertetjük:

Az egyik a komplex osztály mely a kétdimenziós vektorból származtatható. A szorzás operátorát illetve függvényét azonban felül kell definiálni.

A másik példa a telefonkönyv osztály. Az eredeti osztály nem tartalmazza az e-mail címet mint adatot, Olyan leszármaztatott osztályt akarunk, ami ezt is tartalmazza, de külön fájlban, hogy az eredeti adatbázis használható legyen, azaz nem minden személyhez van e-mail cím.

17. alkalom: Template osztályok és függvények

8*45 perc

A fenti memóriakezelő osztályt ruházzuk fel egy template típus paraméterrel, így a típusnak megfelelő hossz használható a függvényekben.

Másik példa egy típusfüggő rendező osztály, ami lehet egy absztrakt osztály, ahol az összehasonlító függvényt meg kell írni.

18. alkalom: Kivételkezelés

4*45 perc

Saját hibakezelő rendszer kidolgozása. Saját exception osztály kialakítása.

19. alkalom: Algoritmusok

4*45 perc

Heap, bináris fa, B-fa kezelő osztály készítése, index kezelő könyvtár kialakítása.

20. alkalom: Standard Template Library megismerése

4*45 perc

Az STL sok kisebb jelentőségű osztályt tartalmaz. A jelentősebbek megismerését tartalmazza a képzés

 • Vekctor
 • List
 • Queue
 • Stack
 • Mutex
 • string

Emellett az algorithm.h header fájl által tartalmazott osztályoknak van jelentősége

21. alkalom: Qt könyvtár

8*45 perc

Egyik legszélesebb körben használt képernyő kezelő rendszer. Használják Linux, Windows és beágyazott Linux rendszerek programozására is. Érdemes kellő időt szánni a megismerésére.

Feladatként egy olyan Widget tervezhető, amely később az adatbázis kezelés támogatására alkalmas. Egy olyan képernyőről van szó, amelynek segítségével adatbázis táblákat lehet szerkeszteni, azaz vannak rajta különböző típusú adatbeviteli kontrollok, illetve a táblákon történő navigációhoz szükséges buttonok.

A GUI programozásának jelentős szerepet kell betölteni a tananyagban, hiszen ma nem lehet cél parancssori programok készítése. A Programozás technikát illetően a tanfolyam azokat a módszereket helyezi előnybe, amely C/C++ kód írásán alapul. A GUI programozás tekintetében ma elsősorban negyedik generációs képernyő szerkesztő rendszerek használata elterjedt. Anélkül, hogy ezek használatát helytelenítenénk, a kód megírását tartjuk hasznosabbnak a rendszer megértése érdekében, amellett, hogy a képernyő szerkesztő eszközöket is érintjük.

22. alkalom: Képfeldolgozás

8*45 perc

Ebben a témakörben a képfeldolgozás témaköreit fogjuk megtanulni.

 • memóriabeli képábrázolás: RGB, YUV, YCbCr
 • PPM típusú formátum
 • fogalmak: színindex, hue, saturation stb.
 • adott formátumú kép memóriában való kezelésének technikái
 • szűrő és élkiemelő eljárások

A hallgatóságnak rendelkezésre bocsájtunk egy képi fájlformátumokat kezelő könyvtárat, melynek segítségével a kép fájlból történő elolvasása, visszaírása nem lehet probléma. Kétféle alkalmazást készítünk. Először egy képkonverziós parancssori programot, melynek segítségével szűrő eljárást, képformátum konverziót, illetve képforgatást végezhetünk. Ezután egy GUI programot, amely ugyanezeket a feladatokat végzi el gombnyomások hatására a képernyőn azonnal megjelenő módon.

Ha a hallgatóság érdeklődést mutat, eljuthatunk a Fourier analízisig.

23. alkalom: Adatbázis kezelők

8*45 perc

Az adatbázis kezeléshez C/C++ könyvtárak állnak rendelkezésre. Ezek közül a Microsoft SQL szerver, illetve ODBC könyvtár talán a legtipikusabb. Ehhez hasonlít a DB2, illetve a PostgreSQL könyvtára is. Ezt érdemes megismerni. Ezenkívül érdemes foglalkozni az SqLite rendszerrel, lokális adatbázisként sok rendszer használja, gyors, egyszerű.

Aki többféle adatbázis kezelővel találkozik, előbb-utóbb megírja a saját adatbázis kezelő könyvtárát, amivel megoldja az egyes könyvtárak egyedi nehézségeit, ráadásul a C könyvtárakra építhetünk egy biztonságosan kezelhető C++ osztálykönyvtárat. Ezt fogjuk mi is tenni.

Tesztprogramként parancssori programokat írunk, majd elkészítünk egy adatbázis szerkesztő programot, mely több csatolt táblát tud egyszerre szerkeszteni úgy, hogy azon lépkedni lehet, egy-egy rekordot megszerkeszteni, közben kulcsokra keresni, majd a keresés után tovább lépkedni és szerkeszteni. Mindezt konfigurálható módon egy konfigurációs fájl segítségével.

A képernyőkezeléshez a Qt tanulásakor elkészített widgetet fogjuk használni.

24. alkalom: WEB programozás

8*45 perc

A WEB-et ma már senki sem programozza C-ben de még közvetlenül PHP-ban sem, keretrendszereket használnak, amik többnyire PHP-n keresztül programozzák a WEB-et. Extrém esetekben lehet szükség a WEB közvetlen protokolon keresztül történő programozására. Ilyen extrém ok lehet a nagy terheltség, illetve sebesség probléma. Ugyanakkor WEB-es eszközöket ma már használnak beágyazott rendszerekben is.

Ezen okok miatt és mert jó programozási gyakorlat, írhatunk WEB-es megoldásokat C/C++-ban. Ennek kapcsán a következő témákat érinthetjük

 • Szokásos WEB szerverek: Apache2, IIS
 • GoAhead WEB szerver – beágyazott rendszeren is fut.

WEB programozás CGI interface-en

Megoldandó feladat lehet egy egyszerű CGI weboldal elkészítése, illetve komolyabb feladat az adatbázis kezeléshez megírt konfigurálható táblaszerkesztő program WEB-es változatának megírása.

25. alkalom: Gráf adatbázis kezelése

8*45 perc

A gráf adatbázis kezelők a legmodernebb adatkezelő eszközök. Segítségükkel BIG data rendszereket lehet felépíteni. Sokkal rugalmasabb a klasszikus SQL rendszereknél. Legrégibb képviselője a Neo4j.

Diploma feladat lehet olyan szerver létrehozása a felhőben, ahova egy felhasználó bejelentkezés után adatokat tud feltölteni kötetlen formában. Például egy adatcsoportot mely adott mezőket tartalmaz. Ezt meg lehet tenni tábla kreálás nélkül. Később egy másik adatcsoportot más mezőnevekkel, melyek részben azonosak az előzőkkel. Majd a közös mezőkhöz tartozó adatokat le lehet kérdezni egyszerre mindkét csoportból.

Ezzel nagyban egyszerűsödik az adatkezelés, nem kell homogén adatokat feltölteni egy táblába, a tábla struktúra folyamatosan változhat.

A Reál Magániskola tanárai:

fizikus (SZTE)

fizikus-informatikus (SZTE)

mérnök-fizikus (BME)

matematikus (ELTE)

GYIK: gyakran ismétlődő kérdések

Milyen tudást szerezhetsz meg?

A C++ haladó képzést olyan diákoknak ajánlott akik szoftver fejlesztőként szeretnének elhelyezkedni. Egy fejlesztőnek nem elég csupán a nyelvi elemeket ismernie, hanem olyan szerteágazó tudást kell demonstrálni a munkáltatónak ami felöleli a

az adatbázis kezelést, szerver programozást, a LINUX operációs rendszert valamint több platform független technológiát is.

Milyen hosszú a képzés?

A képzés 4 hónapig tart, heti 3 oktatási napon, napi 4 tanóra amely 45 perces. Összesen 192 tanóra/képzés. 550 000 Ft/192 tanóra=2865 Ft/tanóra. A heti 3 tanóra valószínűleg kedd szerda és csütörtök lesz. Ez utóbbi még változhat a hallgatók jelentkezésétől függően.

Milyen módszerekkel oktatunk?

Minden képzés esetén a legfontosabb, hogy az elméleti alapokat pontosan megértsük. Ezután a feladatmegoldások segítségével a programozás technikai alapok megerősödnek. 

Mikor indul a képzés?

A C++ haladó képzés kezdésének időpontja 2019 szeptember 1.

Hány fős egy csoport?

Egy csoport maximum 12 fős, így elegendő figyelem jut mindenkire.

Milyen előképzettség szükséges a képzéshez?

minimum gimnáziumi érettségi

Hol van az iskola?

1015 Budapest, I. Ostrom u. 31. Az iskola könnyen megközelíthető mert a Széll Kálmán tértől 1 percre van. (piros metró, 4-6 villamos)

a tanfolyam tandíja:

A képzés teljes tandíja 550 000 Ft + ÁFA

 

A képzés 4 hónapig tart, heti 3 oktatási napon, alkalmanként 4 tanórával.

Összesen tehát 192 tanóra.

 

550 000 Ft / 192 tanóra = 2865 Ft / tanóra + ÁFA

matek érettségi

Az előre meghatározott feladatsorban a típus feladatok megértése sokat segített!

Fehér Kristóf,

Stabil elmélet, sok gyakorlás.

Fizika érettségire készülök és a különórák nagyban elősegítik a felkészülést.

Kaszás Zoltán,

C++ tanulás nulláról

Programozóként szeretnék elhelyezkedni, így elölről kezdtem el a tanulást.

Kisgyörgy János,

Szívből ajánlom bárkinek!

Következetes, felkészült, sosem halad túl gyorsan.

Major Mónika,

Miután megértettem az egyenleteket, könnyebbé vált a tanulás.

Fizikából volt szükségem felkészítő tanárra, hogy le tudjak vizsgázni.

Fischer Noel,

A programozási tételek begyakorlásával kezdtük!

Programozást kellett gyakorolnom C# nyelven.

Blahó Réka,

Rengeteg szöveges feladatot oldottunk meg.

A nyári matek pótvizsgámhoz kellett matek tanár.

Farsang Péter,

Türelmes, szemléletes magyarázatok.

Olyan tanárra volt szükségem, akivel gyorsan lehet haladni.

Csépány Viktória,

Jelentkezés C++ programozás haladó tanfolyamra
Kiváló elhelyezkedés

A Széll Kálmán téren lévő iskola bárhonnan könnyen megközelíthető.

Vadonatúj berendezés

Prémium környezet, légkondicionálás, modern gépek.

Magasan képzett tanárok

Magas végzettség, rendkívül jó kommunikáció jellemzi minden oktatónkat!

Stabil alapok

Iskolánk célja a lehető legstabilabb alapok átadása!

A Reál Magániskolában fontosak a következők:

Fejlesztjük a képzések elméleti oldalát, figyelemmel kísérjük az új módszereket, saját magunkat is folyamatosan képezzük.

STL 0
SQL 0
Szerver programozás 0
QT 0

Az ergonomikus berendezés, a modern eszközök, könnyű megközelítés mind a diákok kényelmét szolgálják!

Jelentkezés C++ programozás haladó képzésre

Töltsd ki az űrlapot és vágj bele!
Regisztráció

Reset Password