emelt-fizika-erettsegi-tanacsok

: Emelt szintű fizika érettségi menete

1. Mikor van az emelt szintű fizika érettségi?

Egy évben kétszer van lehetőség emelt fizika érettségire jelentkezni.

tavaszi vizsgaidőszak

– májusban írásbeli

– júniusban szóbeli

őszi vizsgaidőszak

– október írásbeli

– novemberben szóbeli

 

2. Hogyan lehet jelentkezni a vizsgára?

Ha nincs tanulói jogviszonyod középiskolában (nem jársz gimibe) akkor az oktatási hivatal weboldalán lehet jelentkezni:

Általános tájékoztatás:

https://www.oktatas.hu/

Érettségi jelentkezés:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/elektronikus_jelentkezesi_lap

https://ejel.ketszintu.hu/belepes

Regisztráció után kiküldik a vizsgabehívót a megadott email címre. Általában a lakóhelyhez közeli iskolába hívják be a vizsgázókat. Az írásbeli és a szóbeli vizsga azonos helyszínen van megtartva.

 

3. Az emelt szintű fizika érettségi időpontjai

A tavaszi vizsgaidőszakban reggel 8:00 -kor kezdődik az írásbeli vizsga, az őszi vizsgaidőszakban pedig délután 14:00 -kor. Érdemes félórával hamarabb megjelenni minden alkalommal. 

A szóbeli vizsga időpontja a behívó levélben fog szerepelni, ezek lehetnek teljesen eltérő időpontok is. Vigyél magaddal személyi igazolványt az írásbelire és a szóbelire is. Legyen nálad a vizsgabehívó lap is.

 

4. A feladatlap megoldása

Egy feladat lap 16 oldalas, melynek megoldásához 240 perc áll rendelkezésre. A felügyelő tanár mondani fogja, hogy az 1. feladat mindig a borítékban lévő azonosító jel ellenőrzése lesz. A feladatlap minden oldalán felül megtalálható egy mező ahova az azonosító jelet be kell írni –  enélkül az érettségi érvénytelen.

 

5. A feladatlap felépítése

A feladat lap 3 részből áll.

Első rész

Az 1. részben 15 tesztkérdés van amire ki kell választani a helyes választ. Általában 3 – 4 válasz van megadva a kérdés alatt, ezek közül kell a helyeset kiválasztani.

Egy kérdés 2 pontot ér. Ha minden kérdést helyesen válaszolsz meg akkor 30 pontot lehet elérni maximálisan. A helyes megoldást az üres fehér mezőbe írjuk, ne pedig a szürkébe.

Második rész

A 2. részben 3 téma közül kell választani és meg kell írni egy esszé -t. A kidolgozott szöveg hossza 1 – 1,5 oldal hosszúságú kell, hogy legyen. Érdemes először egy tervet (piszkozatot) készíteni és csak ezután beírni a feladatlapba a végleges verziót.

Figyeljünk, hogy egész mondatok kerüljenek a bekezdésekbe. Kerüljük a befejezetlen, magyartalan mondat szerkezeteket. Fogalmazzunk egyszerűen és lényegre törően, készíthetünk a bekezdések közé rajzokat, ábrákat és diagramokat is.

Az esszénél valamilyen elméleti kérdést kell kifejteni és elmagyarázni amiben 1 – 2 kisebb számolás is szerepelhet. Minimum 100 szó hosszú kell legyen az esszé. Az esszé megírásával összesen 25 pont szerezhető meg maximálisan. 18 pont a tartalomra és 5 pont pedig a kifejtésre. Nyelvtanra 0, 1, 2 pont, szöveg felépítésre pedig 0, 1, 2, 3 pontot lehet megszerezni.

Harmadik rész

A fizika érettségi feladatlap harmadik része 4 db hosszabb számolásból áll. Minden feladatot meg kell oldani tetszőleges sorrendben.

A 4 feladat különböző témaköröket érint és tartalmazhat alkérdéseket is. Az adott megoldást rajzokkal és szövegesen is érdemes indokolni még akkor is ha ez nincs külön feltüntetve. A legutolsó oldalra nem szabad írni, ez a javító tanárnak van fenntartva. Ügyeljünk arra ne maradjanak le a mennyiségekhez tartozó mértékegységek.

 

6. Időbeosztás

Rossz stratégia, hogy megakadsz pl. a 4. feladatnál és eltelik az összes idő. Ha egy feladat nagyon nem megy akkor érdemes tovább haladni. Ha a végén esetleg marad felesleges idő akkor lehet térni a nehezebb feladatokhoz.

 

7. Mit lehet használni az emelt szintű fizika érettségin?

Lehet használni zsebszámológépet. Javaslom, hogy használj egyszerűbb felépítésűt. Nem lehet olyan típusút használni ami tud szöveges adatot tárolni és megjeleníteni. Ekkor arra gondolnak, hogy nem használhatsz olyan eszközt ami okos telefonszerűen tud működni. Ez érthető hiszen egy ilyen eszközben több oldalas puskát lehetne elhelyezni ami nyilvánvalóan tilos.

Ha veszel számológépet akkor érdemes az egyszerűbb felépítésűt választani.

Felhasználható eszközök:

– radír

– körző

– vonalzó

– számológép

– Négyjegyű függvénytáblázat

– kék vagy fekete toll

Amit nem szabad használni:

– hibajavító

– szövegkiemelő

– nem továbbá a függvénytáblába beleírni.

Minden vizsgázó kap üres lapokat piszkozat (terv) készítéséhez. Vigyél magaddal csokit, szőlőcukrot.

 

8. Ültetési rend és szabályok

A teremben lévő felügyelő tanár mondja meg, hogy kinek hova kell ülni. Ezután kell aláírni egy nyomtatványt amivel igazoljuk, hogy végighalgattuk a felügyelő tanár által elmondott szabályokat. Ezután osztják ki a feladatlapokat, a borítékkal együtt.

 

9. További tanácsok

A vizsga során kétféle segédlapot lehet használni.

1. Tisztázati lap

A tisztázati lap beleszámít a feladatlap megoldásba. Ezt a javító bizottság figyelembe veszi, beleszámítja a vizsgába.

2. Piszkozati lap

 A piszkozati lap olyan segéd anyag ami mellékszámításokat, vagy esszé terveket tartalmaz. Fontos, hogy ezek nem számítanak bele vizsgába.

A vizsgázónak kell egyértelműen megadni, hogy melyik lap micsoda.

 

10. Eredmények

Az írásbeli emelt szintű fizika érettségi eredményét a vizsgahelyszínen lehet megnézni. A javítási idő 2-3 hét.

Kapcsolódó termékek, fizika esszék