Általános Szerződési Feltételek

FőoldalÁltalános Szerződési Feltételek

SIMPLE – Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a(z) Reál Magániskola Kft. (1015 Budapest, Ostrom utca 31. 2. em 10.) által a(z) realmaganiskola.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) című dokumentum a Reál Magániskola Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által előállított online ismeretanyag, videók, prezentációk, hanganyagok, tananyagokat, tanfolyami jegyzeteket, oktatási segédleteket és kapcsolódó egyéb dokumentumok azaz digitális termékek (továbbiakban: Ismeretanyag) értékesítése során a Szolgáltató, valamint a szerződés lebonyolítása érdekében közreműködő más vállalkozások és az online Ismeretanyagot megvásárló természetes személyek (továbbiakban: Felhasználó) között létrejött jogviszony szabályait rendezi.

 

 1. Általános adatok, elérhetőségek:

 1. Reál Magániskola Korlátolt Felelősségű Társaság; székhelye: 1015 Budapest, Ostrom utca 31. 2. em 10.; Cg.: 01-09-341109; adószáma: 26720760-2-41; Tel: +36-70 433 8125; e-mail: info@realmaganiskola.hu. A Szolgáltató képviselője: Szabó András.
 2. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei: A Szolgáltató elérhetőségei postai úton és személyesen: 1015 Budapest, Ostrom utca 31. 2. em 10. Ügyfélszolgálat nyitvatartása: hétfőtől – péntekig 11:00-16:00 óráig. A Szolgáltató elérhetősége: Tel: +36-70 433 8125; e-mail: info@realmaganiskola.hu.

 

 2. Az ÁSZF hatálya, közzététele

 1. A jelen ÁSZF rendelkezései, annak hatálybalépését követően megkötött valamennyi szerződésre érvényesek, és teljeskörűen szabályozzák a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.
 2. A jelen ÁSZF 2023. január 1. napján lép hatályba és annak módosításáig, illetve visszavonásáig érvényes és hatályos.
 3. Az ÁSZF rendelkezéseit a Felhasználó a regisztráció és vásárlási folyamat során fogadja el, és ismeri el magára nézve kötelezőnek.
 4. A jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni valamennyi olyan esetben, amelyet a Szolgáltató és a Felhasználó között egyedi szerződés nem rendez. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF feltételeitől eltérő tartalmú egyedi szerződéseket kössön.
 5. A jelen ÁSZF a https://realmaganiskola.hu/ honlapon (továbbiakban: Honlap) kerül közzétételre, továbbá a Szolgáltató székhelyén írásos formában is közzétételre kerül. Az ÁSZF tehát valamennyi fél számára megismerhető, megtekinthető, annak ismerete hiányára Felhasználó nem hivatkozhat.
 6. Az ÁSZF értelmezése kizárólagosan a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban történhet.
 7. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, mely módosított ÁSZF a Honlapon kerül közétételre, továbbá az ÁSZF módosulásáról a hatályos szerződéssel rendelkezőket a Szolgáltató email-formájában is értesíti.
 8. A Szolgáltató képzési tevékenysége nem tartozik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá. A Szolgáltató által szervezett és tartott képzési tevékenység a fogyasztóvédelem körébe tartozik. A Szolgáltató tevékenységének 27 % általános forgalmi adó vonzata van.
 9. A Szolgáltató nem áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alatt.

 

 3. Az Ismeretanyaggal kapcsolatos általános információk

 1. Az Ismeretanyag közvetítésére történő jelentkezéshez előképzettség nem szükséges és nem feltétel.
 2. Az Ismeretanyag segítségével a Felhasználó úgy képezheti magát a videókból, szöveges és egyéb anyagokból, hogy saját képességének megfelelő ütemben, tempóban haladhat. Az Ismeretanyag közvetítések nem zárulnak vizsgával, tudásméréssel, nem irányulnak továbbá szervezett, célirányos képesítés kialakítására, nem minősülnek iskolarendszerű képzésnek.

 

 4. Regisztráció, a szerződés létrejötte

 1. Az online Ismeretanyagokhoz való hozzáféréshez előzetesen regisztrálni kell a Honlapon. A regisztrációt követően a Felhasználó egy felhasználói fiókot kap, amelyben a „megvásárolt videóim” fülön keresztül érheti el az Ismeretanyagot. A Szolgáltató Honlapján a Felhasználó regisztráció során megadja e-mail címét, és a következő adatait: vezetéknév, keresztnév, cégnév (nem kötelező), számlázási cím, telefonszám, majd kiválasztja felhasználónevét és jelszavát. A regisztráció és a vásárlás során a Felhasználó köteles elfogadni a jelen ÁSZF-et, amennyiben szeretné megtekinteni az Ismeretanyagot. Az ÁSZF elfogadása esetén, a jelölő négyzet kiválasztásával és elfogadásával a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató.
 2. A regisztrációt követően a Felhasználó kiválasztja a megtekinteni kívánt Ismeretanyagot, kosárba helyezi, majd a kosár tartalmát a megrendelés gombbal véglegesíti. A megrendelés gomb megnyomása után a Felhasználó megadja számlázáshoz szükséges adatait.
 3. A Felhasználó a megrendelt szolgáltatást a SimplePay felületen online fizeti ki. A fizetés során a Felhasználó átkerül a fizetési oldalra, ahol a bankkártya adatai megadásával elindíthatja a tranzakciót. A kártyaadatok megadását követően azok helyességének ellenőrzése szükséges. A tranzakció feldolgozása elindul, a banki rendszerekben a fizetés eredményéről a Felhasználó email útján is értesítést kap.
 4. Felhasználónak lehetősége van banki átutalással is rendezni a megrendelt szolgáltatás díját.
 5. Amikor az Ismeretanyag ellenértéke megérkezik a Szolgáltató bankszámlájára, a Szolgáltató hozzáférést biztosít az Ismeretanyaghoz, amelyről e-mail értesítést kap a Felhasználó.
 6. A Felhasználó a visszaigazolásban meghatározott információk alapján, valamint a felhasználónév és jelszó segítségével tud a jogosultsági időn belül hozzáférni a másolásvédelemmel online Ismeretanyag tartalmához.
 7. Az Ismeretanyagok tartalmához a Felhasználó 1 éves időtartamon belül jogosult hozzáférni a digitális termék tartalmához. A Felhasználó a tartalom letöltésre nem jogosult.
 8. Az Ismeretanyag megvásárlása /megtekintése jelen ÁSZF tekintetében azt jelenti, hogy a Felhasználó jogosult a kiválasztott és kifizetett videók, oktatási anyagok, dokumentumok határidőn belüli megtekintésére. Nem jelenti azt, hogy a Felhasználó ezen túl bármilyen szellemi tulajdonra szert tenne az Ismeretanyaggal kapcsolatosan.
 9. A felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

 

 5. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

 1. A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával, és megrendelés gomb megnyomásával egyidejűleg kötelezettséget vállal a megrendelt Ismeretanyag díjának megfizetésére. Ezen díja a Honlapon kerül feltüntetésre az általános információk mellett.
 2. A Felhasználó jogosult az Ismeretanyag közvetítésének időtartama alatt annak tartalmához való hozzáféréshez. Az Ismeretanyag közvetítés időtartamára, ütemezésére, letöltésére vonatkozó információt a Honlap valamennyi esetben külön-külön tartalmazza.
 3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés keretében tudomására jutott információkat csak és kizárólag saját érdekében használhatja fel, azokat más, harmadik személlyel nem oszthatja meg, nem hozhatja tudomására.
 4. A Felhasználó köteles a felhasználói nevét és jelszavát megőrizni. Ez az információ harmadik személy részére nem adható tovább, nem tehető hozzáférhetővé. Amennyiben Felhasználó ezen kötelezettségét megszegi és az ehhez való hozzáférési jogát harmadik személy részére szándékosan vagy gondatlanságból hozzáférhetővé teszi, felelős minden ebből kifolyólag keletkezett kárért. Szolgáltató ez esetben jogosult továbbá a szerződés azonnali hatályú felmondására, a regisztráció törlésére, valamint az Ismeretanyaghoz való hozzáférés megtagadására, anélkül, hogy a már kifizetett díjat vissza kellene fizetnie.
 5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Ismeretanyaggal kapcsolatos valamennyi elméleti és gyakorlati információ üzleti titoknak minősül. A vonatkozó jogszabályok megsértéséből, továbbá hitelrontás, közösségi oldalon a Szolgáltatóra hátrányos tartalom engedély nélküli közléséből adódó károkért a Felhasználó teljes anyagi és büntetőjogi felelősséget vállal.
 6. A Felhasználónak rendelkeznie kell olyan számítástechnikai szoftveres és hardveres háttérrel, amely képessé teszi őt az Ismeretanyag online megtekintésére. A Felhasználónak magának kell gondoskodnia a megfelelő szoftverek beszerzéséről. A Felhasználónak olyan internet kapcsolattal is rendelkeznie kell, amely a folyamatos kommunikációra lehetőséget biztosít. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. Ezen költségek a Felhasználót terheli.
 7. A Felhasználó az Ismeretanyagokhoz való online hozzáféréssel kapcsolatos valamennyi felvilágosítást, technikai információt jogosult kérni akár telefonon, illetve e-mail-ben is. Az ismeretanyaghoz való hozzáférést a mindenkori böngészőn keresztül lehet, amely jelenleg: Google Chrome 108.0.5359.124, Firefox 108.0.2 Windows Edge 108.0.1462.76, Safari 16.1.
 8. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatást az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

 6. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. Szolgáltató köteles az Ismeretanyag közvetítésének teljes időtartama alatt annak tartalmához való hozzáférési lehetőséget biztosítani, felelős a tartalomszolgáltatás folyamatos és megfelelő működéséért.
 2. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy bizonyos tanfolyami jegyzetek, oktatási segédletek nem képezik a képzési díj részét, azért külön kell fizetni, amiről a Szolgáltató külön tájékoztatja a Felhasználót.
 3. Amennyiben a Szolgáltató körében felmerült ok következtében a szolgáltatás rendeltetésszerűen nem használható, ezen időszakkal a hozzáférési lehetőség meghosszabbodik. A Szolgáltató részéről felmerülő hiba esetén a legrövidebb időn belül gondoskodik a hiba kijavításáról.
 4. A Szolgáltató a működési körén kívül bekövetkező eseményekből eredő hibákért nem felel.
 5. A Szolgáltató akkor is jogosult a díjra, ha a Felhasználó rendelkezésére bocsátotta az Ismeretanyagot, de azt a Felhasználó nem használja, nem nézi meg.
 6. A Szolgáltató felelős azért, hogy az Ismeretanyag szakmailag magas színvonalon kerüljenek átadásra. Szolgáltató nem vállal arra vonatkozó garanciát, hogy az Ismeretanyag közvetítésével, vagy annak megtekintésével, elolvasásával, feladatok megoldásával a Felhasználó vagyoni előnyt, konkrét szakmai képesítést, szakmát szerez, az ezzel kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.
 7. Szolgáltató az általa esetlegesen fizetendő kártérítés mértékét – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget, vagy egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével – az online ismeretanyag díjának összegére korlátozza.
 8. A Szolgáltató jogosult valamennyi szerzői jog, üzleti titok, jó hírnév megsértéséből eredő jogát érvényesíteni a jogszabályoknak megfelelően és jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.
 9. Szolgáltató és Felhasználó kijelentik, hogy szerződéskötési képességgel rendelkeznek.

 

7. A szerződés megszűnése

 1. A szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.
 2. Az Ismeretanyag a 45/2014. (II.26) Kormányrendelet 29. § (1) bek. m) pontja szerinti nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom. A Szolgáltató teljesítését kizárólag a Felhasználó előzetes beleegyezésével kezdi meg, mivel a teljesítés megkezdését követően a Felhasználó elveszíti a 45/2014. (II.26) Kormányrendelet 20. §-a szerinti jogát. Amennyiben a Felhasználóra nem alkalmazandó a 45/2014. (II.26) Kormányrendelet 29. § (1) bek. m) pontja úgy az elállás és felmondásról szóló tájékoztatót a 2. számú melléklet, az elállás vagy felmondási nyilatkozat mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza.
 3. A szerződés megszűnik a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, Felhasználó halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, határozott idő elteltével, illetve a felek közös megegyezésével, kivéve 8-9 pontokban foglaltakat.
 4. Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal, írásban megszüntetni, amennyiben a másik fél súlyosan megszegi a szerződésből folyó kötelezettségeit. Azonnali hatályú felmondás esetén a Szolgáltató a már kifizetett díjat sem részben, sem egészben nem köteles visszatéríteni. Írásbeli megszüntetésnek minősül a postai úton tértivevényes, ajánlott küldeményként történő kézbesítés, akkor is, ha az „nem kereste, átvételt megtagadta, ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza.
 5. A Szolgáltató kijelenti, a Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Szolgáltató és a Felhasználó között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek.
 6. Szolgáltató a Honlapon feltüntetett Ismeretanyag díjának megváltoztatási jogát fenntartja, azonban ez nem vonatkozik a folyamatban lévő, teljesítés alatt álló szerződésekre.
 7. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a már megvásárolt Ismeretanyagban változtatásokat eszközöljön, azokat módosítsa vagy a téma változtatása nélkül újra cserélje.

 

8. Szerzői jogok

 1. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az Ismeretanyagot az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az Ismeretanyag a Szolgáltatónak szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Nem megengedett a másokkal megosztás bármilyen formában – barátok, ismerősök számára emailben továbbküldés, tárhelyen megosztás, vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatás formájában – torrent, ncore stb. megosztás. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén a Szolgáltató 2.000.000 Ft, azaz kétmillió forint kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.
 2. Az Ismeretanyag, a Honlap, Facebook oldal és csoport teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak a Szolgáltató engedélyével lehetséges. Az ott megosztott anyagok és információk a Felhasználóknak szólnak, onnan információ, tananyag, segédanyag, vagy a videók működésével összefüggésbe hozható információ nem publikálható máshol pl. képernyőképekkel sem.
 3. A jelen pontban írottakkal kapcsolatban a szerző hozzájárulásának hiányában és vita esetén a jelen feltételek alapján úgy kell tekinteni, hogy a szerző a hozzájárulását nem adta meg a vitatott felhasználáshoz.

 

9. A Honlap és Ismeretanyag tulajdonosának technikai és szerzői jogai, kártérítés

 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlapon és Ismeretanyagon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljön, a Honlap elérhetőségét korlátozhatja, vagy megszüntetheti. Felhívja a Honlaplátogató böngésző figyelmét arra, hogy a Honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja. A Honlap és Ismeretanyag használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárja. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a Honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.
 2. A Felhasználó tudomásul veszi, és nem ellenzi a Honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. A Felhasználó és a Honlaplátogató elismeri, és nem vitatja (amennyiben bennünket erről külön e-mailben nem értesít a látogatását követő 3 napon belül), hogy a Honlap és Ismeretanyag tartalma a Szolgáltató szerzői és szellemi tulajdonát képezi.
 3. A Szolgáltató, mint jogtulajdonos nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles. Amennyiben a Honlap, Ismeretanyag vagy a hírlevelek, vagy a tréningek vagy más tananyagok és összeállítások tartalmát Szolgáltató engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek Honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 40.000 Ft összegű kötbért számlázunk naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.
 4. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Honlap biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállalnak a Honlap biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Szolgáltató a Honlap használatával összefüggésben javasolja, hogy a jelentkezők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Honlapon történő regisztráció feltételezi a jelentkező részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 5. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlaphoz használt bármely technikai eszközhöz való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 6. A jelen pontban írottakkal kapcsolatban a Szolgáltató hozzájárulásának hiányában és vita esetén a jelen feltételek alapján úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató a hozzájárulását nem adta meg a vitatott felhasználáshoz.

 

10. Panaszkezelési eljárás

 1. A Felhasználó jogosult panaszt benyújtani, annak alapjául szolgáló körülmény felmerülésétől számított 8 napon belül. A panaszt írásban, névvel és lakcímmel ellátott beadványként szükséges benyújtani a Szolgáltató intézménynek. A panaszt a Szolgáltató dokumentálja és 30 napon belül gondoskodik annak kivizsgálásáról, a kivizsgálás eredményéről pontos írásbeli tájékoztatást nyújt a panaszt benyújtó személy részére.
 2. A panaszkezelés folyamatáról minden Felhasználó a megrendelés, jelentkezés előtt jelen ÁSZF keretében tájékozódhat. A panasz megalapozottsága esetén a Szolgáltató további online ismeretanyagok közvetítését, vagy esetleg kedvezményt ajánlhat fel, vagy további ismeretanyagok díjából kedvezményt nyújthat.
 3. Amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül, akkor a panasz elutasítása esetén a fogyasztóvédelmi hatóságokhoz fordulhat.

 

11. Záró rendelkezések

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok az irányadók.
 2. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.
 3. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó vagy a jelentkező között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Ügyfél vagy jelentkező a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Bírósági eljárás kezdeményezése.

1. melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 1. Kellékszavatosság

 2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. melléklet

Elállási-/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Amennyiben a 45/2014. (II.26) Kormányrendelet 29. § (1) bek. m) pontja Önre nem alkalmazandó, Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 1015 Budapest, Ostrom utca 31. 2. em 10.; Tel: +36-70 433 8125; e-mail: info@realmaganiskola.hu.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási-/felmondásinyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

4. melléklet

Elállási-/Felmondásinyilatkozat-minta Elállási-/Felmondásinyilatkozat-minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Kelt

Kapcsolódó anyagok listázása